Loading...

Privacyverklaring (GDPR)

Bij garage Loos vinden we gegevensbescherming belangrijk. In deze privacyverklaring vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.citroenloos.be waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren. Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna genoemd GDPR) van 25 mei 2018.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Elke natuurlijke persoon (privé persoon) die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

2. Wat betekent 'verwerking van gegevens' en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is garage Loos. Voor specifieke vragen rond de gegevens en deverwerking daarvan kunt u terecht bij Jasper Loos via jasper@citroenloos.be.

3. Welke gegevens verwerken we?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, geslacht, functie
 • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW-nummer en ondernemingsnummer
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
 • Merk en model van voertuigen producten en diensten die u heeft aangeschaft en indormatie die verband houdt met een bestelling
 • In geval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie Datum van registratie van de gegevens

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a van de privacywetgeving)

Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon.

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b van de privacywetgeving)

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en de incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden)
 • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw voertuig
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f van de privacywetgeving)

 • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige infomatie afkomstig van derde partijen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d van de privacywetgeving)

Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig.

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c van de privacywetgeving)

In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Garage Loos doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

6. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?

Onder de GDPR dient garage Loos elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven: Aan de fabrikant van uw voertuig, Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichting Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Jasper Loos via jasper@citroenloos.be.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

10. Hoe zit het met onze website, cookies en mobiele apps?

De website www.citroenloos.be maakt gebruik van Google Analytics. Het gebruik van Google Analytics is compatible met de GDPR wetgeving. Garage Loos heeft geen mobiele apps.

Opgemaakt te Essen, 16.05.2018